Đĩ là một từ thô tục dùng ám chỉ người phụ nữ làm nghề mại dâm hoặc người phụ nữ lẳng lơ, đi dụ dỗ chồng người khác. Nhưng con Đĩ cũng còn được gọi để ám chỉ những người bạn thân thiết cũng như gần gũi với mình hằng ngày như bạn bè hay gọi nhau là "Đĩ". 
@mthuyyyyy @tigrebia @justxi1405 @lamminhquan_  @elielis.eli @heyiman_._ @cuastudious

You may also like

Back to Top