Client: PNJ Style x Châu Bùi
Agency: Dentsu Redder
Agency producer: Thố Phan
Produced by CUA Studio
Photographer: Hậu Lê
Photographer's Assistant: Nguyễn Thanh Hoàng, Văn Dương
Producer: Đắc Khuê
Producer Assistant: Phương Lê
Stylist: Tigrebia
Makeup and Hair Artist: Ruan Đặng

You may also like

Back to Top