Teaser poster CHỊ CHỊ EM EM 2

Producer V Pictures, CGV Vietnam Phạm Thiên Luân
Photo Hậu Lê
Makeup Quí Đoàn, Luong Bao Loc
Hair Eric Nguyễn, Ruby Nguyễn
Styling director: Trần Đạt
Stylist: D2 Ciné Phương Nam Nhẩn Trương
Trang phục: Hoang Tony
Trang sức: Long Beach Pearl Steven Nguyen

#ChiChiEmEm2 #SisterSister #MinhHang #NgocTrinh #NSXWillVu #DaoDienVuNgocDang #TetNguyenDan2023

You may also like

Back to Top